Wednesday, June 23, 2021
Artikel Terbaru

Ilmu Kalam

Beda Dengan Wahabi, Terkait Ayat Sifat Muhammadiyah Menggunakan Tafwith Atau Takwil?

Jika kita membuka kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhamadiyah, kita akan menemukan mengenai sikap muhammadiyah terhadap ayas sifat sebagai berikut: يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى االله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَمَا تَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنهُ تَوَاتُرًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوْطِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِعْتِقَادُ عَلَى مَا هُوَ صَرِيْحٌ فِى ذَالِكَ فَقَطْ وَلاَ تَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَاهُوَ قَطْعِىٌّ بِظَنِّىٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ... Read More »

Hadis Jibril Ahad, Mengapa HPT Muhammadiyah Menerima Sebagai Dalil Dalam Akidah?

Di HPT Muhammadiyah dinyatakan: جِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى االله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَمَا تَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنهُ تَوَاتُرًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوْطِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِعْتِقَادُ عَلَى مَا هُوَ صَرِيْحٌ فِى ذَالِكَ فَقَطْ وَلاَ تَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَاهُوَ قَطْعِىٌّ بِظَنِّىٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (يُونُس: 36 .( وَشَرْطُ صِحَّةِ الإِعْتِقَادِ فِى ذَالِكَ ... Read More »

Berbeda Dengan Wahabi, Muhammadiyah Tidak Menjadikan Hadis Ahad Hujah Dalam Akidah

Di HPT Muhammadiyah dinyatakan: جِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى االله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَمَا تَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنهُ تَوَاتُرًا صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوْطِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِعْتِقَادُ عَلَى مَا هُوَ صَرِيْحٌ فِى ذَالِكَ فَقَطْ وَلاَ تَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَاهُوَ قَطْعِىٌّ بِظَنِّىٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (يُونُس: 36 .( وَشَرْطُ صِحَّةِ الإِعْتِقَادِ فِى ذَالِكَ ... Read More »

Mimpi Bertemu Nabi, Benarkah?

Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Syaih marquk menulis buku aqidatul awwam, setelah bermimpi bertemu dengan nabi Muhammad saw. Bahkan dalam mimpinya, rasulullah saw sendiri yang endiktikan bait-bait dalam kitab tersebut. Namun bagaimanakah sesungguhnya pandangan syariat terkait mimpi dengan Nabi Muhammad saw? Mari kita lihat hadis-hadis berikut ini: Mimpi bertemu nabi itu benar adanya. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis nabi berukut ... Read More »

Karya Tulis Syaih Marzuq

Syaih Marzuq banyak memberikan sumbang sih pemikiran di dunia Islam. Beliau banyak menulis buku dalam berbagai cabang ilmu. Umumnya buku-buku beliau dikhususkan untuk para santri yang masih belajar tingkat pemula atau pertengahan. Tidak heran jika buku-buku karya beliau, terkesan mirip dengan buku diktat. Di antara buku karya beliau adalah: 1. Manzhumatu Akidatil Awwam 2. Bayanul Asli fi bayani Lafzhi Bi ... Read More »

Biografi Singkat Syaih Marzuq, Pengarang Kitab Aqidatul Awam

Nama beliau adalah Assayyid asy-Syarif Ahmad bin Ramadhan Mansur bin Muhammad bin Syamsuddin bin Rais bin Zainuddin bin Nasib ad-Din bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyidi Marzuq al-Kaffani bin Musa bin Abdullah al-Mahadh al-Kamil bin Hasan al-Matsna bin al-hasan as-Sabth bin Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. beliau dilahirkan di ... Read More »

Sebab Penulisan Kitab Aqidatul Awam

Apa sebab beliau menulis buku ini? Menurut Kyai Ihya Ulumuddin bahwa syaih Ahmad al-Marzuki al-Makki al-Maliki ra bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw. Di hadapan beliau dan para sahabatnya, Rasulullah saw bersabda kepadanya, Bacalah nuzhum ilmu tauhid, yang jika orang bisa menghafalnya dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Nazhaman tersebut sesuai dengan quran dan sunnah”. Lalu ... Read More »

Aqidatul Awam; Kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Bagi seseorang yang pernah belajar di Madrasah Diniyyah (Madin), kitab Aqidatul Awam tidak asing bagi dirinya. Buku kecil yang berisikan nazhaman akidah ini, umum dijadikan sebagai diktat di madin sebagai bekal awal untuk belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Buku yang ditulis oleh assayyid Ahmad al-Marzuqi ini memang simpel, ringkas dan jelas. Ia terdiri dari 57 bait syiir yang menerangkan ... Read More »

Muqaddimah Ilmu Kalam

Sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan sejarah ilmu kalam. Berikut kami cantumkan mengenai beberapa istilah yang umum digunakan oleh para ulama kalam untuk menyebut ilmu ini. di antara nama yang sering dipakai adalah: 1. Ilmu ushuluddin. Karena ia terkait dengan bahasan dasar-dasar keagamaan, yaitu yang berhubungan dengan keimanan kita kepada sang pencipta. 2. Ilmu kalam. karena dalam ilmu ini banyak ... Read More »

Pengertian Ilmu Bagi Ulama Kalam

Dalam ilmu kalam, bab pertama biasanya tentang ilmu. Hal ini karena ilmu adalah landasan dari sesuatu. pengetahuan yang ada dalam otak manusia, adalah ilmu. hanya saja, apa kah ilmu itu? ternyata para ulama kalam juga tidak satu suara terkait definisi ilmu itu. Hal ini, karena untuk mendefinisikan ilmu, juga membutuhkan ilmu. Meski ilmu susah didefinisikan, namun para ulama kalam membuat ... Read More »