Friday, March 22, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Kawaid Kalamiyah; Rumusan Kaedah Dalam Ilmu Kalam

 

gfds

Dalam ilmu kalam, termasuk kalam Asyari, sesungguhnya terdapat qawaid kalamiyah yang berupa rumusan kaedah dasar kalam yang disepakati oleh tiap madzhab. Rumusan dalam kaedah kalam tersusun rapi dalam turas Islam seperti dalam kitab Syarhul Mawaqif karya Jurjani, Al-Arbain karya Imam Ar-Razi, Umdatul Aqaid karya Imam Abu Barakat an-Nasafi dan lain sebagainya.

 

Rumusan-rumusan itu cukup banyak dan masih berserakan. Perlu ada upaya untuk dilakukan kajian dan membuat restrukturisasi sehingga susunannya lebih sistematis. Akan lebih bagus jika ada upaya untuk membuat rumusan terperinci dan tersetruktur terkait dengan kaiedah kalamiyah ini sehingga ilmu kalam yang terkesan sangat rumit dan berat, dapat dipahami secara lebih mudah.

 

Kaedah kalamiyah, sifatnya umum. Keterangannya dapat disesuaikan dengan target pembaca. Jika target pembaca adalah pemula, maka dapat dibahasakan dan disederhanakan. Dengan ini maka pembelajar ilmu kalam pemula akan dapat memahami dasar-dasar kalam tanpa harus merujuk pada kitab-kitab babon yang sangat rumit itu.

 

Jika targetnya adalah pembaca dengan spesialisasi kalam, maka dapat diterangkan dengan lebih detail. Setidaknya pembaca telah paham dulu kaedah tersebut, tinggal kemudian dibuatkan cabang-cabang dan implikasi dari cabang dalam pemikiran kalam secara lebih luas.

 

Juga dapat dibuat studi komparasi dengan melihat perbedaan kaedah tersebut dengan pemikiran filsafat secara umum atau pemikiran lain di luar Islam. Dengan demikian, akan mempermudah bagi para pembaca dalam mendalami ilmu kalam.

 

Belum banyak yang melakukan ini. Barangkali baru. Barangkali baru Syaih Prof. Dr. Hasan Syafi seperti yang beliau tulis dalam bukunya nahwu ilmin lil qawaid al-I’tiqadiyyah asy-Syar’iyyah. Beliau mencoba untuk merumuskan kaidah kalamiyah secara rapi. Hanya apa yang beliau lakukan masih sangat awal, sehingga butuh penyempurnaan dan pengembangan. Wallahu A’lam

===============

Bagi yang ingin wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Modern Almuflihun, silahkan salurkan dananya ke: Bank BNI Cabang Magelang dengan no rekening: 0425335810 atas nama: Yayasan Al Muflihun Temanggung. SMS konfirmasi transfer: +201120004899 web: almuflihun.com

 

Comments

comments

 border=
 border=