Wednesday, July 24, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Kaedah Hajiyat Dalam Ilmu Maqashid 2


Sebelumnya sudah kami smapaikan terkait beberapa kaedah yang berhubungan dengan hajiyat. Di bawah ini, akan kami tambahkan beberapa kaedah lain secara lebih ringkas. Selanjutnya akan kami sampaikan secara lebih mendetail Insyaallha.

7. Seseorang yang belum mempunyai beban hukum secara sempurna seperti anak kecil, bucak dan orang gila.
1. Budak tidak wajib melaksanakan shalat jumat.
2.Anak kecil dan orang gila tidak punya kewajiban melaksanakan ibadah mahdah
8. Kondisi darurat membolehkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang terlarang
الضرورات تبيح المحظورات
1. seseorang yang diancam untuk dibunuh, boleh mengcapkan ungkapan kekafiran.
2. seseorang yang kehabisan bekal dan hanya ada makanan haram, maka boleh memakannya

9. Dalam kondisi terpaksa, boleh makan atau minuman haram, namun sekadarnya
الضرورات تقدر بقدرها
Orang yang kehabisan bekal dan tidak ada makanan, boleh makan makanan haram sepertio daging bangkai, namun sekadarnya saja dan tidak berlebihan.
10. kebutuhan endesak, boleh melaksanakan sesuatuyang terlarng
الحاجات تنزل منزله الضرورات في إباحة المحظورات
1. Boleh melakukan transaksi jual beli dengan cara pesan. Padahal jual beli salah satu syaratnya harus ada barang.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ten + 17 =

*