Wednesday, June 20, 2018
Artikel Terbaru

Uncategorized

Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan

Ada kaedah yang sangat popular di kalangan para ulama ushul, terkait dengan kebijakan pemerintah. kaedah ini adalah التصرف على الرعية منوط بالمصلح Atau Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan. Kaedah ini sesungguhnya bermula dari pernyataan imam Syafii yang berbunyi: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم Artinya: Posisi seorang pemimpin itu bagi rakyatnya seperti posisi seorang ... Read More »

Imam Amidi Dan Safar Ilmu

Sudah menjadi tradisi ulama Islam untuk berpetualang mencari ilmu. Mereka selalu memburu para ulama di manapun berada untuk sekadar mengambil dua tiga hadis. Safar ilmu atau perjalanan panjang untuk menuntut ilmu menjadi tradisi ulama kita terdahulu. Tidak ada ulama besar kecuali mereka telah pergi meninggalkan kampong halamannya dan menggali ilmu dari ulama lain meski jarak sangat jauh. ini pula yang ... Read More »

Apa Urgensi Bahasan Hukum Qabla Wurud Syara?

Apa urgennya pembahasan hukum qabla wurud sara? Bukankah kita semua sudah mengenal syara dan syara sudah jelas turn ketika Rasulullah saw dius, lalu untuk apa lagi ada bahasa tsb dalam ushul fiqih? Sesungguhnya ini bahasa klam yang masuk dalam ranah ushul fikih. Kajian ini tidak ada implikasi secara langsung dalalm ilmu ushul fikih. Meski demikian, ia tetap ada dalam ushul ... Read More »

Apakah Zakat Harus Lewat Amil?

Ust, di tempat saya, ada kelompok yang mewajibkan zakat melalui amil. Kalau g lewat amil, dinggap tidak sah. Benar g us? Jawab: Jika ada amil zakat yang legal, memang baiknya zakat lewat amil agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan lebih terprogarm. Jangan sampai ada zakat yang diberikan pada orang tertentu saja, sehingga satu orang mendapat banyak, sementara ada orang ... Read More »

Biografi Singkat Imam Amidi

Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Amidi. Ia dilahirkan di daerah Amid, sebuah wilayah Turki pada tahun 551 H/1157 M. Di daerah ini pula, ia memulai belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan fikih, bahasa arab, ilmu kalam dan lain sebagainya. Untuk fikih, beliau mengikuti mazhab imam Ahmad bin Hambal. Ia lahir dari ... Read More »

Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid berasal dari fiil tsulatsi qashada yaqshudu qashdan. Kata tersebut dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna, di antaranya adalah: Qashada, al-qashdu: mendatangkan sesuatu. Qashadahu, qashada lahu, qashada ilaihi: menuju kepada sesuatu Qashada qashdahu; berjalan menuju arah tertentu Al-qaashid: dekat. Contoh: bainana wa bainal ma’i lailah qaashidah (jarak antara aku dengan air sudah dekat) Lantas apa yang dimaksud dengan ilmu maqashid ... Read More »

Tahsiniyat dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Tahsiniyat ini terkait erat dengan tambahan atau kesempurnaan atas sesuatu. Ia tidak sepertidadurat yang tidak boleh hilang, karena jika hilang akan berimplikasi negative terhadap kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Ia juga tidak seperti hajiyat, yang jika ia tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keberatan dan kesengsaraan bagi hamba di dunia. Tahsiniat lebih terkait dengan muruah dan akhlak yang terpuji. Jika seseorang ... Read More »

Hajiyat Terdapat Dalam Urusan Akidah, Muammalat dan Akhlak

Sebelumnya telah kami sampaikan terkait hajiyat dalam tinjauan maqashid syariah. Juga sudah kami sampaikan terkait beberapa kaedah yang umum digunakan para ulama ushul sebagai sandaran hukum tersebut. Kita akan lanjutkan pada ruang lingkup hajiyat. Hajiat yang berupa keringanan hamba, diberikan Allah kepada para hamba-Nya yang merasa keberatan atau kesusahan dalam menunaikan hukum syariat. Keringanan tersebut, mencakup semua urusan, baik akidah, ... Read More »

Hukum Kencing Berdiri

Ust. Ada yang bilang bahwa kita tidak boleh kencing berdiri, benarkahust? Syukran jawabannya Boleh kencing sambil berdiri. Hanya jika dilakukan dengan duduk, lebih baik. Dalilnya adalah sebagai berikut: أَتَى النَّبِىُّ ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendatangi tempat pembuangan ... Read More »

Kaedah Hajiyat Dalam Ilmu Maqashid 2

Sebelumnya sudah kami smapaikan terkait beberapa kaedah yang berhubungan dengan hajiyat. Di bawah ini, akan kami tambahkan beberapa kaedah lain secara lebih ringkas. Selanjutnya akan kami sampaikan secara lebih mendetail Insyaallha. 7. Seseorang yang belum mempunyai beban hukum secara sempurna seperti anak kecil, bucak dan orang gila. 1. Budak tidak wajib melaksanakan shalat jumat. 2.Anak kecil dan orang gila tidak ... Read More »

Open