Wednesday, April 24, 2019
Artikel Terbaru

slider

Memanfaatkan Barang Gadai, Apakah Riba?

  Assalamu alaikum ust. Di tempat saya, orang kadang menggadaikan sawah, katakanlah selama 3 bulan. Nanti pas waktu panen, hasil panen harus dibagi dua antara yang menggadaikan dengan yang menerima gadai. Apakah itu riba ust?   Jawab Prinsip dalam gadai, sesungguhnya adalah bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. Hal ini, karena gadai dianggap bagian dari hutang yang ... Read More »

Menyikapi-ayat-Mutasyabihat: Takwil

Seri Syarah HPT Bab Iman.   Artikel ke-54 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) 4 IMAN KEPADA ALLAH YANG MAHA MULIA Tiada sesuatu yang menyamai-Nya (7).   Takwil seperti halnya yang umu didefinisikan oleh ulama ushul adalah memalingkan makna hakekat kepada makna lain yang lebih sesuai dengan adanya indikator. Artinya bahwa ... Read More »

Pembukaan Mushaf Pada Masa Abu Bakar ash-Shidik

Pada masa Rasulullah masih hidup, para sahabat menuliskan al-Quran di berbagai tempat, batu, tulang, pelepah kurma dan lain sebagainya. Ketika ayat al-Quran turun, sahabat segera menulisnya dengan media yang ada di sekitanya. Al-Quran masih turun, dan beum menjadi satu mushaf yang terbukukan seara rapi. Hal ini berlanjut hingga Rasulullah wafat. Pada masa awal khalifah Abu Bakar, pun belum ada satu ... Read More »

Benarkah Tafwith Adalah Sikap Bodoh

Benarkah Tafwith Adalah Sikap Bodoh Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-53 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) 4 IMAN KEPADA ALLAH YANG MAHA MULIA Tiada sesuatu yang menyamai-Nya (7). Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa Ibtnu taimiyah berpegang pada manhaj itsbat, yaitu melihat makna bahasa secara semantis. Bahasa adalah lafal dan ... Read More »

Menyikapi Ayat Mutasyabihat; Itsbat

Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-52 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِا للهِ رَبِّنَا ( 4) وَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِى خَلَقَ كل شّيْئٍ وَهُوَ الواَجِبُ الوُجُوْدِ ( 5) وَ اْلأَوَّلُ بِلاَ بِدَايَةٍ وَاْلآخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) الاَحَدُ فِىأُلُوْهِيَّتِهِ وَصِفاَتِهِ وَ اَفْعَالِهِ ( 8 ( اَلْحَىُّ القَيُّوْمُ ... Read More »

Menyikapi Ayat Mutasyabihat; Tafwith

Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-51 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِا للهِ رَبِّنَا ( 4) وَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِى خَلَقَ كل شّيْئٍ وَهُوَ الواَجِبُ الوُجُوْدِ ( 5) وَ اْلأَوَّلُ بِلاَ بِدَايَةٍ وَاْلآخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) الاَحَدُ فِىأُلُوْهِيَّتِهِ وَصِفاَتِهِ وَ اَفْعَالِهِ ( 8 ( اَلْحَىُّ القَيُّوْمُ ... Read More »

Tuhan Tidak Serupa Dengan Apapun

Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-50 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِا للهِ رَبِّنَا ( 4) وَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِى خَلَقَ كل شّيْئٍ وَهُوَ الواَجِبُ الوُجُوْدِ ( 5) وَ اْلأَوَّلُ بِلاَ بِدَايَةٍ وَاْلآخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) الاَحَدُ فِىأُلُوْهِيَّتِهِ وَصِفاَتِهِ وَ اَفْعَالِهِ ( 8 ( اَلْحَىُّ القَيُّوْمُ ... Read More »

Makna Zhahir dan Batin

Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-49 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِا للهِ رَبِّنَا ( 4) وَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِى خَلَقَ كل شّيْئٍ وَهُوَ الواَجِبُ الوُجُوْدِ ( 5) وَ اْلأَوَّلُ بِلاَ بِدَايَةٍ وَاْلآخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) الاَحَدُ فِىأُلُوْهِيَّتِهِ وَصِفاَتِهِ وَ اَفْعَالِهِ ( 8 ( اَلْحَىُّ القَيُّوْمُ ... Read More »

Apakah Sifat Allah Berdasarkan Dalil

  Tanya ust, Apakah Sifat 20 Itu Ada Dalilnya?   Terkait sifat Allah, menurut ulama kalam, termasuk kalangan Asyari berpendapat bahwa sifat Allah harus berlandaskan pada dalil mutawatir, karena urusan akidah harus dilandasi dari dalil mutawatir. Yang berbeda dari pendapat ini hanya kalangan wahabi, di mana mereka membolehkan urusan akidah berrasarkan pada darlil ahad. Muhammadiyah seperti yang termaktub dalam HPT ... Read More »

Makna Awal dan Akhir

Seri Syarah HPT Bab Iman. Artikel ke-48 الإِيْمَانُ بِا للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِا للهِ رَبِّنَا ( 4) وَهُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ الَّذِى خَلَقَ كل شّيْئٍ وَهُوَ الواَجِبُ الوُجُوْدِ ( 5) وَ اْلأَوَّلُ بِلاَ بِدَايَةٍ وَاْلآخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ ( 6) ولاَ ( يُشْبِهُهُ شَيئٌ مِنَ الكَائِنَاتِ ( 7) الاَحَدُ فِىأُلُوْهِيَّتِهِ وَصِفاَتِهِ وَ اَفْعَالِهِ ( 8 ( اَلْحَىُّ القَيُّوْمُ ... Read More »