Saturday, January 20, 2018
Artikel Terbaru

Opini

Dekadensi Moral Pelajar Akibat Sekularisasi Diktat Pendidikan

  Belakangan kita sering membaca berita seputar tawuran pelajar. Di beberapa kasus bahkan sampai memakan korban jiwa. Selain tawuran, pelajar juga dihantui oleh miras, narkoba dan pergaulan bebas. Tentu sangat memprihatinkan, pelajar yang tugas utamanya adalah menuntut ilmu, namun yang terjadi justru dekadensi moral. Pelajar yang semestinya sebagai penggerak motor keilmuan, malah banyak yang jatuh ke prilaku amoral. Pertanyaannya, ada ... Read More »

Hidupkan Pengajian Ranting; Masukan untuk Pemuda Muhammadiyah

  Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 5 Ranting (1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. (2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai: a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan c. Mushalla / ... Read More »

Benarkan Islam Multitafsir?

Dalam sebuah diskusi yang saya intip dari adik-adik IMM, ada ungkapan berikut “ Sepertinya saya sudah pernah sampaikan bahwa Islam ini sangat multi-interpretatif. Maka jawaban untuk hermeneutika sebagai tafsir al-Qur’an bisa bernilai positif dan negatif. Maka jawaban persisnya juga tergantung kepada jenis Islam yang dipahami dan dianalisis oleh siapa.  Siapa yang menjamin Islam yang kita pahami adalah Islam paling benar? Lantas ... Read More »

Hermeneutika; Sekadar Masukan untuk Adik-adik IMM

Pasca tadatus Ramadhan di UMM, saya coba ngintip diskusi adik-adik IMM. Banyak dari mereka yang bicara soal hemeneutika sebagai solusi ilmu tafsir. Saya memang tidak mengetahui persis mengenai latarbelakang pendidikan mereka. Hanya saja, sikap mereka tersebut menjadi pertanyaan besar bagi saya.   Ada pertanyaan sederhana, namun layak dijadikan renungan bersama. Jika mereka ini begitu semangat untuk mendalami hermeneutika, apakah mereka ... Read More »

Mengapa Harus Ibnu Taimiyah?; Jawaban atas Tanggapan Tulisan Tentang Quraisy Shihab  

Mengenai tulisan saya sebelumnya, “Belajar Dari Ibnu Taimiyah; Studi Kasus Prof. Dr. Quraisy Shihab”, ada yang memberikan tanggapan sebagai berikut:     Di luar itu, saya gagal memahami mengapa harus diambil contoh Ibn Taymiyah yang sebenarnya adalah salah satu ulama kemudian yang banyak belajar dari Imam Ghazali walau dalam beberapa hal Ibn Taymiyah tidak sejalan dan cenderung tidak sedalam pemahaman ... Read More »

Belajar Dari Ibnu Taimiyah; Studi Kasus Prof. Dr. Quraisy Shihab

Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama ensiklopedis yang pernah dimiliki umat Islam. Berbagai cabag ilmu keislaman, baik fikih, ushul fikih, tafsir, ulumul Quran, perbandingan agama, logika hingga filsafat beliau kuasai. Ibnu Taimiyah sangat kritis terhadap ulama lain yang bersebrangan dengannya. Jika ada pendapat yang menurutnya tidak sesuai dengan kebenaran, akan beliau tanggapi secara kritis  dengan bahasa yang jelas dan tajam. ... Read More »

Ahir Zaman: Penolakan Penutupan Tempat Maksiatpun Dengan Tabligh Akbar Dan Istighasah

Sebelum penutupan Dolly, tempat prostitusi terbesar seasia Tenggara, banyak terjadi protes di kalangan PSK dan pelaku usaha maksiat lainnya. Maklum saja, tempat hitam tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Secara psoikologis, orang yang mempunyai penghasilan mapan, tiba-tiba pintu rezkinya ditutup, ia akan berontak. Bu Risma, Sang Mujahid Perempuan menyadari mengenai kebingungan para PKS tadi. Beliau menyiapkan berbagai upaya antisipasi, ... Read More »

Peran Aktif Kajian Markaz Ushuli Dalam Sidang Tarjih

Jumat (6/6) Hari ini Markaz Ushuli ikut berpartisipasi dalam sidang tarjih MTT PP Muhammadiyah dikantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam sidang terjih tersebut, dibahas beberapa materi fatwa tarjih sehubungan dengan masalah-masalah yang sedang berkmbang di masyarakat. Ikut dilibatkannya markaz ushuli menjadi salah satu bukjati bahwa markaz ushuli bisa memberikan peran aktif di Muhammadiyah. Markaz Ushuli juga ikut berkiprah dan berkontribusi untuk ... Read More »

Kajian Markaz Ushuli: Ibnu Rusyd Bukti Integrasi Antara Ilmu Agama dan Sains

  Ibnu Rusyd lahir dalam lingkungan dan keluarga intelektual pecinta ilmu-ilmu keislaman. Sejak dini, beliau memang ditanamkan untuk memperdalam keilmuan Islam. Ibnu Rusyd sejak kecil sampai remaja mengenyam pendidikan agama yang ketat. Menginjak masa remaja, beliau mulai belajar ulum aqliyah, baik yang terkait dengan sains, filsafat maupun kalam. Tidak mengherankan jika beliau kemudian menjadi ulama besar yang sangat mendalami terhadap ulum ... Read More »

Kajian Markaz Ushuli: Ibnu Rusyd, Penanam Benih Ilmu Maqashid di Andalusia

Hari ini (Rabu, 4/6) Kelompok Kajian Markaz Ushuli kembali menggelar diskusi ilmiah di secretariat Markaz Ushuli Karangkajen Yogyakarta. Sebagai presentator, ust Toyib Arifin dengan mengkaji pemikiran Ibnu Rusyd melalui karya beliau, Bidayatul Mujtahid”.       Dalam pemaparannya, beliau menyatakan bahwa Ibnu Rusyd mengalami dua periode politik, yaitu masa Al-Murobitun dan masa Al-Muwahidun. Dua masa pemerintahan ini, memberikan pengaruh terhadap ... Read More »

Open