Wednesday, February 20, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Biografi Singkat Syaih Marzuq, Pengarang Kitab Aqidatul Awam

Nama beliau adalah Assayyid asy-Syarif Ahmad bin Ramadhan Mansur bin Muhammad bin Syamsuddin bin Rais bin Zainuddin bin Nasib ad-Din bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyidi Marzuq al-Kaffani bin Musa bin Abdullah al-Mahadh al-Kamil bin Hasan al-Matsna bin al-hasan as-Sabth bin Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu.
beliau dilahirkan di Sibbat Mesir tahun 1205 H. Kunyah beliau Abu al-Fauz. Kunyah ini diberikan oleh Syaih as-Sajjadah al-Wafaiyyah as-Sayyid Abu al-Iqbal Ahmad Wafa’ ra. Marzuki sendiri dinisbatkan kepada kakeknya as-Sayyid al-Arif Billah Marzuq. beliau ini merupakan guru tariqat yang sangat ternama dan punya banyak santri. Beliau belajar dari Universitas al-Azhar Cairo.

beliau belajar dari para masyayih al-Azhar di antaranya adalah syaih al-Azhar seorang fakih yang sangat ternama, Abdullah Hijazi asy-Syarqawi (wafat 1224 H), Syaih Muhammad ibnu Ali asy-Syanawi (wafat 1233 H) dan lain sebagainya.

beliau dengan kakaknya al-Allamah as-Sayyid Muhammad pergi ke Mekkah dan tinggal dekat masjid haram. mereka berdua merupakan dua ulama besar yang sangat ternama sehingga ketika berada di Mekkah, banyak santri yang berbondong-bondong untuk belajar kepada mereka. Bahkan syaih al-Marzuki yang bermadzhab Maliki tersebut, diangkat menjadi mufti Mekkah hingga beliau wafat tahun 1261 H. selepas beliau wafat, mufti Mekkah digantikan oleh saudaranya as-Sayyid Ahmad hingga beliau meninggal.

Comments

comments

 border=
 border=