Tuesday, March 19, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Aqidatul Awam; Kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah


Bagi seseorang yang pernah belajar di Madrasah Diniyyah (Madin), kitab Aqidatul Awam tidak asing bagi dirinya. Buku kecil yang berisikan nazhaman akidah ini, umum dijadikan sebagai diktat di madin sebagai bekal awal untuk belajar akidah ahli sunnah wal jamaah.

Buku yang ditulis oleh assayyid Ahmad al-Marzuqi ini memang simpel, ringkas dan jelas. Ia terdiri dari 57 bait syiir yang menerangkan perkara akidah secara menyeluruh, dimulai dari persoalan ketuhanan, malaikat, kenabian, dan juga masalah yang terkait dengan kejadian setelah mati. Buku ini memang diperuntukkan bagi pelajar pemula. Ditulis dengan sistem bait syiir agar mudah dihafal oleh semua kalangan.

Banyak ulama yang memberikan perhatian besar terhadap buku ini. Ia telah disyarah banyak ulama, di antara buku-buku syarahnya adalah:
1. Hasyiyatul Alamah Yusuf as-Sanbalawini al-Masriy
2. Hasyiyah al-Allamah Ahmad Abu Khair Mirdad al-Hanafi
3. Nailul Maram Syarhu Aqidatil Awwam, Syaih Asad Hamzah Abdul Qadir al-Ausi az-Zubaidi
4. Nuruzhalam, Syarhu Aqidatil Awwam, karya Imam Nawawi al-Bantani
5. Jala’ul Ifham syarhu Aqidatil Awwam, Durusun Mustafadun Min Syarhi as-Sayyid al-Allamah Muhammad bin as-Sayyid Alawi bin As-Sayyid Abbas al-Maliki yang dihimpun oleh Kyai Muhammad Ihya Ulumuddin, Direktur Pondok Pesantren Nurul Haramain Pocong Indonesia.
6. Mujizul Kalam karya Syaih al-Faqih al-Murabbi Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba’ithiyyah ad-Daiani
7. Saadatul Anam bisyarhi Aqidatil Awwam, karya Dr. Murad Abdullah Al-Janabi

Comments

comments

 border=
 border=