Monday, September 16, 2019
Artikel Terbaru
 border=
 border=

Apakah Rasul dan Sahabat Berkhitan?

 fdsagfashPernah dalam sebuah group, ada yang menanyakan mengenai Rasul saw dan sahabat, apakah beliau berkhitan? Untuk menjawab mengenai pertanyaan di atas, akan saya cantumkan beberapa hadis berikut:

Pertama, hadis tentang khitan:

، عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))، ورواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ”Fitrah itu ada lima, khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.” (HR muslim)

Wajdhuddilalah:

1.            Hadis tersebut menunjukkan bahwa lima hal di atas merupakan bagian dari fitrah.

2.            Hadis tersebut  menunjukkan mengenai perintah khitan.

Khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim as.:

عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((اختتن إبراهيم – عليه السلام – وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Ibrahim khitan ketika umurnya 80 tahun”. (HR Muslim).

، عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))، ورواه مسلم [12].

Dari Abu Hurairah ra. bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Fitrah itu ada lima, khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak (HR. Muslim)

Wajdhuddilalah:

  1. Hdis itu menunjukkan mengenai perintah khitan
  2. Hadis ini menunjukkan bahwa lima hal di atas merupakan bagian dari fitrah.
  3. Hadis ini menunjukkan bahwa nabi Ibrahim melakukan khitan
  4. Hadis ini menunjukkan bahwa khitan merupakan ajaran nabi Ibrahim

Bukankah khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim? Apakah kita sebagai umat Muhammad juga diperintahkan untuk khitan? Jawab: Ya. Dengan dalil:

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا

 

Artinya: “Kemudian kami wahyukan kepadamu supaya mengikuti millah Ibrahim yang hanif”

Wajduddilalah

1.            Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. datang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as.

2.            Di antara ajaran Nabi Ibrahim as. adalah khitan, jadi rasul juga mengikuti ajaran nabi Ibrahim, yaitu khitan

3.            Dalam ushul fikih disebutkan,  bahwa syariat sebelum kita, selama beluma da dalil yang menghapusnya (naskh), menjadi syariat bagi kita. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah khitan sudah dihapus, bearti ia tetap mejadi hukum bagi kita.

 

Apakah Rasulullah saw. dan sahabat berkhitan?

1.            Rasulullah saw.  tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali beliau menjalankannya. Karena Rasul saw. memerintahkan khitan, bearti beliau dan sahabat juga berkhitan.

2.            Khitan merupakan sunah nabi Ibrahim as yang menjadi tradisi bangsa Arab dan ibrani (Yahudi). Jadi, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, seluruh bangsa Arab sejak Nabi Ibrahim, termasuk masyarakat Arab jahiliyah, mereka berkhitan.  Orang Yahudi juga berkhitan, sementara orang Nasrani, ada yang berkhitan dan tidak. Karena Rasulullah saw dan sebagian besar sahabat adalah orang Arab, bearti mereka berkhitan.

Comments

comments

 border=
 border=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twenty − two =

*